Kurser

Vi räknar med att i oktober presentera ett kursprogram för hösten. Under våren 2021 genomfördes ett antal digitala kurstillfällen med vår grundkurs online. Fördjupningskursen kunde däremot inte hållas under våren.

REVs kurser

Grundkurs i enskild väghållning

REV håller denna kurs tillsammans med Trafikverket. Kursen ger dig som styrelseledamot i en vägförening en bra grund att stå på i arbetet med din förening/samfällighet. Du får bland annat lära dig om förrättning, regelverk, grunderna i föreningskunskap, vägteknik samt Trafikverkets bidrag.

Grundkurs online

Samma innehåll som den vanliga grundkursen, men den hålls digitalt via Microsoft Teams.
Mer om REVs digitala kurser

Fördjupningskurs i enskild väghållning

Denna kurs fokuserar något mer på vägteknik samt juridiska frågeställningar som kan vara viktiga för dig som enskild väghållare. På denna kurs fördjupar vi oss i aktuella frågor samt har tid för diskussion bland deltagarna.

Nedan hittar du information om kommande kurstillfällen

Vi räknar med att i oktober presentera ett kursprogram för hösten.

Kurstider

Alla kurstider är klockan 18:00 - ca 21:00

Plats finns
Fåtal platser
Fullbokat
Anmälningsdatum passerat